preloader
برای اطلاع از مطالب مجموعه دکتر داوود و ارتباط با پشتیبان ها ، در کانال ایتا دکتر داوود عضو شوید.

تماس با ما

لطفا برای مشاوره پزشکی یا مشاوره خرید محصولات به صفحه ی مشاوره با دستیار پزشک های دکتر داوود مراجعه کنید.

در صورتی که در هنگام خرید و پرداخت به مشکل خوردید یا مشکل در مشاهده ی فیلم های آموزشی دارید و یا مشکل دیگری پیش آمده ، دکمه ی قرمز رنگ پایین سمت راست رو بزنید و به ما پیام بدین

در صورتی که برای مشاهده ی فیلم های آموزشی مشکل دارید به پشتیبان خود پیام دهید.

اطلاعات تماس

شماره تماس:

پست الکترونیک:

[email protected]

آدرس:

🆔خانم هدیه

ایتا
https://eitaa.com/dr_marketing

تلگرام
https://t.me/Dr_marketing

📞 09211995848

🆔خانم ثمین

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud_admin1

تلگرام
https://t.me/drdavoud_admin1

📞09981075717

🆔خانم فاطمه

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud_admin3

تلگرام
https://t.me/drdavoud_admin3

📞09389465252

🆔خانم فرزانه

ایتا
https://eitaa.com/Drdavoud_admin5

تلگرام
https://t.me/Drdavoud_admin5

📞09930844464

🆔خانم ترنم

ایتا
https://eitaa.com/Drdavoud_admin6

تلگرام
https://t.me/Drdavoud_admin6

📞09926917600

🆔خانم فائزه
ایتا
https://eitaa.com/drdavoud3

تلگرام
https://t.me/drdavoud3

📞09037569675

🆔خانم نیلوفر

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud7

تلگرام
https://t.me/drdavoud7

📞0904604994

🆔خانم هلما

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud6

تلگرام
https://t.me/drdavoud6

📞09395254187

🆔خانم سولماز

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud14

تلگرام
https://t.me/drdavoud14

📞09352239984

🆔خانم همتا
ایتا
https://eitaa.com/drdavoud_admin7

تلگرام
https://t.me/drdavoud_admin7

📞09033474038

🆔خانم ریحانه
ایتا
https://eitaa.com/Dr_pharmasist

تلگرام
https://t.me/Dr_pharmasist

📞09024440427

🆔خانم نرگس

ایتا
https://eitaa.com/Dr_druggist

تلگرام
https://t.me/Dr_druggist

📞09024440428

🆔خانم ساجده

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud10

تلگرام
https://t.me/drdavoud10

📞09214524828

🆔خانم مهتاب

ایتا دکتر داود
https://eitaa.com/drdavoud12

تلگرام
https://t.me/drdavoud12

📞09046459360

🆔خانم زینب

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud_admin2

تلگرام
https://t.me/drdavoud_admin2

📞09391252564

🆔خانم زهرا

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud9

تلگرام
https://t.me/drdavoud9

📞09335927855

🆔خانم حنانه

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud20
تلگرام
https://t.me/drdavoud20

🆔خانم محبوبه

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud16
تلگرام
https://t.me/drdavoud16

🆔خانم بزرگی

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud21
تلگرام
https://t.me/@drdavoud21

🆔خانم پرنیان

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud24
تلگرام
https://t.me/drdavoud24

🆔خانم امینی

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud17
تلگرام
https://t.me/drdavoud17

🆔خانم خوش اخلاق

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud19
تلگرام
https://t.me/drdavoud19

🆔خانم مونس

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud23
تلگرام
https://t.me/drdavoud23

🆔خانم زینب عزتی

ایتا
https://eitaa.com/drsupport3
تلگرام
https://t.me/drsupport3

🆔خانم زهرا عزتی

ایتا
https://eitaa.com/drsupport2
تلگرام
https://t.me/drsupport2

🆔خانم روشنا

ایتا
https://eitaa.com/drdavoud18
تلگرام
https://t.me/drdavoud1